• EZ
 • 26/10/2021 - 08:44
 • Wydarzenia

V edycja wydarzenia Forum Biznesowe Pogranicza odbyła się pod hasłem „ NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE WYZWANIA” w Parku Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach w terminie od 21 - 22 października 2021 r. Tegoroczne Forum zostało podzielone na 4 bloki tematyczne:

 • Transformacja energetyczna
 • Zmiany demograficzne
 • Firmy pogranicza na rynku globalnym
 • Cyfrowa gospodarka

Współorganizatorami wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  oraz sieć Enterprise Europe Network.

Sesja inauguracyjna poświęcona była: wyzwaniom ekonomicznym i społecznym – związanym z integracją z UE – o tym mówił prof. Jerzy Buzek oraz perspektywie unijnej 2021-2027, Krajowemu Planowi Odbudowy oraz polityce spójności – o których opowiadała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się również: dr Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej (wyzwania transformacji energetycznej); dr Daiva Dumciuviene z Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego (wyzwania energetyczne Litwy); Maciej Łukaszuk z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (dotacja na badania i ekspansję firmy); prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (demografia a rozwój małych i średnich miast); Mariusz Bednarko z Infinity Group (transformacja cyfrowa biznesu) i Paweł Krzemiński z firmy CAL prawdziwe drzwi (tradycyjna marka w dobie rzeczywistości cyfrowej).

Forum towarzyszyły również interesujące dyskusje związane z zarządzaniem firmą – tu wypowiadały się kobiety (dr Marta Kosior-Kazberuk – Politechnika Białostocka, Sylwia Ciszewska – CAL prawdziwe drzwi, Emilia Ułanowicz – Hotel Velvet, Algimanta Sciglinskiene – Centrum Doradztwa Biznesowego w Olicie, Karina Adamyants – Nika.sd.group Ukraina, Joanna Konopko – Konsoft, Adriana Sadowska – Sa-Port Marketing Szkolenia), z napływem obcokrajowców i transformacją rynku pracy na pograniczu (Adam Szałanda – Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Kamil Czarniawski – PUP w Suwałkach, Anna Samoilenko – Zwizek Ukraińców w Suwałkach, Vutautas Turek – Savesta Consulting, Kazimierz Zdunowski – Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa, Pavel Nikanovich – obywatel Białorusi pracujący w Suwałkach, Dariusz Bogdan – prezes Parku Technologicznego), z konkurencją i kooperacją w dobie pandemii – możliwością globalnego rozwoju lokalnych firm (Piotr Kapliński – IR PARK, Łukasz Karol – Code&Pepper, Tomasz Stypułkowski – Instytut Transferu Technologii, Serhij Shramko – Termo Lux Comfort Ukraina, Radosław Mroczkowski – SALAG, Jacek Bury – senator X kadencji Senatu, Adam Walicki – Instytut Kronenberga, Iwona Danilewicz-Tylenda – Niebywałe Suwałki) czy ze znaczeniem transformacji energetycznej dla gospodarki i środowiska (Jacek Michał Płoński – PGE, Paweł Konopko – Prognosis, Yuri Mitin – Therma Ukraina, Michał Buczyński – PEC Suwałki, Henryk Owsiejew – Malow, Vytautas Stankievicius – Choco Group, Zbigniew Walendzewicz – PGO Suwałki, Krzysztof Stawnicki – OZEON).

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom wydarzenia:

 • RESO EUROPA SERVICE sp. z o.o.
 • VITERA Polska sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A
 • Malow sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Suwałkach sp. z o.o
 • MATRIX Cezary Taraszkiewicz
 • Lithuanian Innovation Centre
 •  Bielarus Republican Confederation of Entrepreneurship.
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 •  Wojewoda Podlaski,
 •  Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,
 •  Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach,
 • Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 •  Politechniki Białostockiej,
 • Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Edwarda Franciszka Szczepanika w Suwałkach
 • Euroregionu Niemen
 • Kurier Suwalski
 • Niebywałe Suwałki
 • Suwalki24
 • Radio 5
 • Dwutygodnik Suwalski
 • suwalki.info
 • OZEON
 • TVP Białystok