techn
  • EZ
  • 04/01/2021 - 11:08
  • Wydarzenia

Runda T - nowy format konkursu

 

Fundacja Technotalenty od ponad 6 lat nieustannie wspiera młodych ludzi i ich startupy. Od 4 stycznia 2020r. rozpocznie inicjatywę wpierającą twórców innowacyjnych projektów. Od tej daty zacznie się przyjmowanie zgłoszeń do Rundy T. Wydarzenie jest połączeniem najlepszych praktyk wynikających z 6 edycji konkursu Technotalent, potrzeb rynkowych leżących po stronie pomysłodawców oraz instytucji wspierających młody biznes. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patroni honorowi: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Suwałk, Prezydent Miasta Ełku, Prezydent Miasta Łomża. Patroni: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Patroni medialni: TVP3 Białystok, Kurier Poranny, BialystokOnline, Polskie Radio Białystok.

 

Każdy pełnoletni uczestnik związany z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim może zgłosić swój projekt w wybranej kategorii. Nie ma ograniczeń wiekowych ani branżowych. Wydarzenie pozwala pomysłodawcom i młodym przedsiębiorcom spotkać się z inwestorami bez konieczności wyjazdu na drugi koniec Polski - podkreśla Adam Walicki, Prezes Zarządu Fundacji

 

Zgłoszenia będą się odbywały w 4 kategoriach: Concept, Science, Open, Pandemic. W kategorii Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne. Kategoria Science - projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym - zaznacza Marek Siergiej, Przewodniczący Rady Fundacji

 

Kolejne dwie kategorie to: Open - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania. Czwarta, ostatnia najważniejsza to Pandemic – idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19. Obecnie jest jeszcze wiele problemów bez rozwiązania, których potrzebuje rynek. - dodaje Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji

 

Runda T jest skierowana do osób, młodych przedsiębiorców, startupów, naukowców, którzy chcieliby stanąć przed szansą pozyskania inwestora na swój pomysł. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Rundy T oraz dołączyć opis projektu, prezentację lub film prezentujący projekt. Zapisy do Rundy T potrwają do 15 kwietnia 2021r. Autorzy 5 najlepszych projektów z każdej kategorii zostaną zakwalifikowani do finału oraz otrzymają pakiet cennych szkoleń. Prezentacje finałowe będą przedstawiane w formule elewator pitch. W ciągu 3 minut finaliści będą musieli przekonać inwestorów zasiadających w kapitule do swojego pomysłu. Najlepsze projekty zostaną ogłoszone oraz nagrodzone na uroczystej gali wręczenia nagród.

 

Więcej informacji o Rundzie T pojawi się wkrótce na stronie Fundacji Technotalenty http://technotalenty.pl/ oraz fanpageu https://www.facebook.com/fundacjaTechnotalenty.