• EZ
  • 05/09/2022 - 13:57
  • Wydarzenia

Informujemy, że w dniu 07 września 2022 r. (środa) o godz. 16:00, w sali nr 26 Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne ramach konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r”.

Głównym celem ww. Programu jest wskazanie kierunków rozwoju i sposobów wsparcia przedsiębiorczości w Suwałkach oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego miasta do 2030 roku. Przyjęcie i realizacja Programu pozwoli na zrównoważony i stabilny rozwój gospodarczy Suwałk w najbliższych latach.

Konsultacje prowadzone są od 12 sierpnia i potrwają do dnia 12 września 2022 r.

Spotkanie będzie stanowić dobrą okazję do wysłuchania prezentacji na temat programu i zgłoszenia ewentualnych uwag i wątpliwości. Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl

Projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r. oraz Formularz konsultacyjny, za pomocą którego można zgłaszać uwagi do ww. Programu od 12 sierpnia do 12 września 2022 r., znajdują się na stronie:

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/konsultacje-spoleczne-programu-rozwoju-przedsiebiorczosci,2585403

Uzupełniony formularz konsultacyjny należy przesłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Z projektem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r. można także zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje_pozarzadowe_sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/informacja-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-programu-rozwoju-przedsiebiorczosci-miasta-suwalk-do-2030-r.html