dofinansowanie
 • EZ
 • 24/07/2019 - 07:59
 • Wiadomości

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • są prowadzone i zarządzane przez kobiety,
  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 

 

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym.

Szczegóły pod adresem: https://www.een.org.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet