• PNTPW
  • 03/06/2019 - 09:51
  • Wiadomości

Zarząd Parku Naukowow - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Sportowe, stanowiącej własność Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschó w Suwałkach Sp. z o. o.