• EZ
  • 28/07/2021 - 11:31
  • Wiadomości

W maju 2019 r. roku powstał pierwszy raport zawierający wyniki analizy jakości powietrza w Suwałkach w roku 2018, obejmujący okres od połowy lutego 2018 r. (wtedy to rozpoczęło się zbieranie danych z sensorów) do lutego 2019 r. W 2019 r. sporządzony został raport za okres pełnego roku 2019. Tegoroczny raport obejmuje okres pełnego roku 2020 oraz porównanie roku 2020 do lat poprzednich.

Dane pomiarowe pochodzą z 11 sensorów stężenia pyłów, będących własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki.

Opracowanie powstało wyniku realizacji pracy badawczej własnej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy.