• EZ
  • 24/01/2023 - 10:49
  • Wiadomości

W ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w 2023 r. przewidujemy kontynuację wsparcia w ramach 7 instrumentów finansowych, które będą dostępne do końca 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Firmy, które będą potrzebowały dofinansowania mogą skorzystać z instrumentów kapitałowych, instrumentu gwarancyjnego oraz pożyczkowego. Więcej informacji znajduje się na stronie następujących projektów:

1. Instrumenty kapitałowe

• Starter

Celem instrumentu jest m.in. wsparcie procesów inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych nie prowadzących działalności na żadnym rynku lub prowadzące działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży oraz zwiększenie zainteresowania inwestorów prywatnych projektami innowacyjnymi na najwcześniejszych etapach rozwoju. Przedmiotem prowadzonej lub planowanej działalności tych przedsiębiorstw powinno być co do zasady innowacyjne przedsięwzięcie w obszarze produktowym, usługowym, procesowym, marketingowym i zarządczym. Wartość inwestycji w spółkę to maksymalnie 4 mln zł. z silnym elementem smart money, wspierając ją również swoim doświadczeniem i kontaktami.

Etap inwestycyjny trwa do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły na temat Starter

• BizNest

Głównym celem instrumentu jest inwestowanie poprzez pośredników finansowych, którzy są grupami Aniołów Biznesu lub podmiotami utworzonymi przez grupy Aniołów Biznesu w małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o innowacyjny pomysł, znajdujące się na początkowym etapie rozwoju, posiadające duży potencjał rynkowy/wzrostu w skali krajowej lub globalnej, poszukujące finansowania na rozwój działalności innowacyjnej. Przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki do 4 mln zł. wraz z doświadczeniem i kompetencjami funduszu inwestującego w spółkę, które dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo odniesienia komercyjnego sukcesu.

Etap inwestycyjny trwa do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły na temat BizNest

• KOFFI

Głównym celem instrumentu jest inwestowanie poprzez pośredników finansowych w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie wzrostu, rozwoju, ekspansji, będące w fazie rozszerzania działalności lub realizacji nowych projektów, a także przechodzące na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym. Maksymalna kwota inwestycji w spółkę wynosi równowartość 15 mln EUR.

Etap inwestycyjny trwa do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły na temat KOFFI

• Otwarte Innowacje

Instrument zapewnia finansowanie inwestycji rozwojowych polegających na wdrożeniu pozyskanego rozwiązania z wkładu z POIR oraz wkładu krajowego dostarczanego w modelu koinwestycyjnym przez pośrednika finansowego oraz inwestorów prywatnych w innowacyjne MŚP (ostatecznych odbiorców), celem wsparcia transferu technologii do gospodarki, a docelowo wdrożenia pozyskanego rozwiązania B+R. Inwestycje są dokonywane w przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na etapie rozwoju, akceleracji technologicznej innowacyjnych pomysłów i wdrożenia pozyskanych technologii, poszukujące finansowania na projekty rozwojowe i wdrożeniowe w oparciu o pozyskane w formule otwartych innowacji prace B+R, z dużą szansą na uzyskanie znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego w skali krajowej lub globalnej. Wartość inwestycji w spółkę wynosi od 5 mln do 60 mln zł.

Etap inwestycyjny trwa do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły na temat OTWARTE INNOWACJE

• CVC

Fundusze utworzone w ramach programu PFR NCBR CVC inwestują w małe i średnie firmy na etapie rundy A i B (oraz w ramach wyjątku rundy seed i rundy C) o profilu technologicznym, wykazującym polski pierwiastek. Poza wsparciem finansowym typu VC, przedsiębiorstwa te otrzymają możliwość weryfikacji swoich pomysłów w ramach danej korporacji będącej inwestorem w funduszu oraz zyskują dodatkową możliwość szybszej ekspansji za granicę. Wartość inwestycji w spółkę wynosi do 15 mln euro.

Etap inwestycyjny trwa do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły na temat CVC

2. Instrument gwarancyjny:

• Gwarancja Biznesmax

Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw innowacyjnych i efektywnych ekologicznie. Jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy z sektora MŚP składany w banku kredytującym. Maksymalna kwota gwarancji to 80% kapitału kredytu (max. 2,5 mln euro) a okres gwarancji wynosi maksymalnie 20 lat (w przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 39 miesięcy). Instrument połączony jest z dotacją – przedsiębiorca może uzyskać dopłatę do oprocentowania, która obejmuje max. Okres 3 lat od uruchomienia kredytu.

Szczegółowe informacje oraz lista banków kredytujących znajduje się: www.bgk.pl

3. Instrument pożyczkowy:

• Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP

Środki z Funduszu przeznaczone są na preferencyjne pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorstw odczuwających skutki pandemii COVID-19 oraz rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Udostępniane są przez pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Charakteryzują się przede wszystkim preferencyjnymi warunkami finansowania. Kredyt dla przedsiębiorcy jest bezpłatny – pożyczki połączone są z dotacją, co oznacza że przedsiębiorca zwraca wyłącznie pożyczony kapitał, bez odsetek, prowizji lub innych dodatkowych kosztów. Pożyczki można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również na wydatki inwestycyjne. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 1 mln zł. jednak kwota ta będzie mogła zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli przedsiębiorcą będzie realizował cel związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.