Wynajęcie adresu PNTPW w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 
Adres siedziby Podmiotu
 
Adres do korespondencji
 
Adres poczty elektronicznej
 
Promocja Podmiotu na stronie internetowej PNTPW
 
Odbiór i przechowywanie korespondencji pocztowej

Szczegółowe informacje w Regulaminie oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usługi.

Zapraszamy do kontaktu:

Bogusław Brzostowski
   boguslaw.brzostowski@park.suwalki.pl
   +48 87 564 22 55