Prawo cywilne

Prawo cywilne ( m.in. w aspekcie umów cywilno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawieranie, rozwiązywanie, weryfikowanie i analiza umów, konsekwencje istniejących zapisów, gwarancja, rękojmia).

 

Prawo handlowe

Prawo handlowe ( m.in. w aspekcie zakładania jednoosobowej działalności, tworzenia spółek prawa handlowego, rejestracji, rozwiązywania, przekształcania formy prawnej podmiotów, sprawozdawczości, bieżące doradztwo prawne przedsiębiorców w aspekcie wypełniania obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów nałożonych na podmioty przez przepisy prawa)

 

Prawo pracy

Prawo pracy ( m.in. zagadnienia pracownicze, umowy o pracę, zakaz konkurencji, klauzule poufności).

 

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne ( m.in. w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji, zezwoleń, pozwoleń administracyjnych oraz decyzji administracyjnych, doradztwo w toku postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego).

Zapraszamy do kontaktu:

 

Eliza Kupich
   eliza.kupich@park.suwalki.pl
   +48 87 564 22 34