z
 • EZ
 • 26/10/2021 - 09:16
 • Szkolenia

Zmiany w podatkach CIT, VAT na przełomie 2021 i 2022 roku

Najważniejsze zagadnienia, wyroki i interpretacje

(omawiane zmiany będą dostosowane do ostatecznie uchwalonych przez Parlament ustaw, zaś poniżej prezentujemy zmiany, nad którymi Parlament jeszcze pracuje)

 

 1. Zmiany w PIT w ramach Nowego Ładu – informacje ogólne
 • nowa skala podatkowa + kwota wolna,
 • likwidacja odliczenia składki zdrowotnej,
 • ulga dla klasy średniej,
 • zmiany w zakresie używania samochodów do celów prywatnych
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem,
 • zmiany w zakresie ulgi na dzieci,
 • zwolnienie odsetek.
 1. Nowe zwolnienia podatkowe w ramach Nowego Ładu
 • zwolnienie odsetek,
 • zwolnienie dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
 1. Zmiany w CIT
 • zmiany w zakresie estońskiego CIT,
 • zmiany w zakresie amortyzacji,
 • zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego,
 • wykreślenie wyłączeń z kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych,
 • podatek od przerzuconych dochodów,
 • zasady rozliczania tzw. ukrytej dywidendy,
 • nowe odliczenia – wybrane zagadnienia,
 • nowe ulgi – wybrane zagadnienia,
 • opodatkowanie spółek holdingowych,
 • obowiązki w zakresie przesyłania do fiskusa elektronicznych ksiąg rachunkowych,
 • zmiany w zasadach wyłączenia z kosztów finansowania dłużnego.
 1. Rozliczenia z podmiotami zagranicznymi
 • zmiana definicji rezydenta podatkowego,
 • zasady dochowania należytej staranności przy ocenie czy zagraniczny kontrahent jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności,
 • zasady wypłaty należności zagranicznych,
 • kopie certyfikatów rezydencji – warunki stosowania.
 1. Zmiany w podatku VAT
 • grupa VAT – nowy rodzaj podatnika podatku VAT,
 • elektroniczny rejestr faktur – zasady wystawiania, zagrożenia i korzyści,
 • zmiany w terminach zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
 • obowiązki w zakresie połączenia kasy z terminalem płatniczym.
 1. Inne zmiany
 • porozumienia inwestycyjne,
 • zakup kontrolowany przez urzędników skarbowych,
 • obowiązek zapewnienia nowe przestępstwa w kodeksie karnym skarbowym.
 1. Wybrane wyroki i interpretacje podatkowe

 

Prowadzący

Jarosław Sawicki – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w doradztwie z obszarów podatków dochodowych i VAT oraz ubezpieczeń społecznych. Partner w spółce doradczej Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, na co dzień doradzający zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Autor szeregu książek i artykułów o tematyce podatkowej i ubezpieczeniowej. Doświadczony trener, który przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych przygotowanych według autorskich koncepcji.

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

DATA I GODZINA SZKOLENIA

23 listopada 2021 r. Godz. 9:00-15:00

 

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 240,00 zł netto + 23% VAT

Obejmuje ona – materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.

 

OSOBA DO KONTAKTU

Marta Żybura, e-maile: marta.zybura@park.suwalki.pl, T: 87 564 22 20, T:  + 48 690 960 969

 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

Zgłoszenia można dokonywać poprzez pobranie formularza na stronie www.park.suwalki.pl  i przesłanie mailem: marta.zybura@park.suwalki.pl, bądź park@park.suwalki.pl   

Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.