a
 • EZ
 • 17/10/2019 - 14:29
 • Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)
 • obowiązkowy split payment – w jakich branżach i na jakich zasadach
 • sankcja za brak stosowania podzielonej płatności
 • Wiążące Informacje Skarbowe – cel i zasady działania WIS
 • nowa matryca stawek VAT – co oznacza dla podatników
 • numer VAT na paragonach fiskalnych i konsekwencje jego braku (dodatkowe zobowiązanie podatkowe)
 • zasady wykreślania i przywracania wykreślonych podatników podatku VAT
 • nowe zasady elektronicznego składania deklaracji VAT
 • zasady przekazywanie ewidencji VAT do organów podatkowych
 • kary administracyjne za brak korekty ewidencji – 500 zł za każdy błąd
 • zmiany w zakresie sankcji podatkowych
 • zmiana zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • zmiana zasad dotyczących magazynów konsygnacyjnych
 • terminy wejścia w życie poszczególnych zmian
 1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
 • obowiązek dokonywania wpłat na rachunek bankowy ujawniony w wykazie KAS a koszty podatkowe
 • dodatkowe zobowiązania podatkowe przy pośrednictwie w płatnościach
 1. Zmiany w podatku od nieruchomości
 • zmiana maksymalnych wysokości stawek podatku od nieruchomości
 1. Wybrane orzeczenia, interpretacje, problematyczne kwestie – w zakresie CIT i VAT
 • prezentacja na fakturze poszczególnych elementów wchodzących w skład świadczeń złożonych – zgodna z prawem
 • strata z tytułu odpłatnego zbycia przedawnionych wierzytelności a koszty podatkowe – sprzeczne orzeczenia sądów administracyjnych
 • odszkodowania i kary umowne a koszty podatkowe
 • kiedy odszkodowanie jest opodatkowane podatkiem VAT
 • VAT od zakupu paliwa za pomocą kart paliwowych – wyrok TSUE

 

TRENER

Jarosław Sawicki – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w doradztwie z obszarów podatków dochodowych i VAT oraz ubezpieczeń społecznych. Partner w spółce doradczej Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, na co dzień doradzający zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Autor szeregu książek i artykułów o tematyce podatkowej i ubezpieczeniowej. Doświadczony trener, który przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych przygotowanych według autorskich koncepcji.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, T: 87 564 22 00, M: park@park.suwalki.pl

 

DATA I GODZINA SZKOLENIA

13 listopada 2019 r. Godz. 9:00-15:3

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 350,00 zł netto/ 430,50 zł brutto*

Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.

 

OSOBA DO KONTAKTU

Marta Żybura, e-maile: marta.zybura@park.suwalki.pl, T: 87 564 22 20, T:  + 48 690 960 969

 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

Zgłoszenia można dokonywać poprzez pobranie formularza na stronie www.park.suwalki.pl  i przesłanie mailem: marta.zybura@park.suwalki.pl ,  

Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.