• EZ
 • 04/11/2019 - 09:34
 • Szkolenia

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie nowych obowiązków płatnika dotyczących rozliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikających z przygotowanych zmian i wyjaśnienie, co w praktyce dla płatników podatku PIT oznacza nowa skala podatkowa i wyższe koszty pracownicze.

W trakcie szkolenia wyjaśnimy jakie będą zasady stosowania nowych regulacji do wynagrodzeń wypłacanych w okresie od października do grudnia 2019 r., a jakie do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo omówione zostaną najczęściej spotykane problemy, towarzyszące bieżącemu rozliczaniu świadczeń pracowniczych, w tym wynikające z likwidacji PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a także innych należności przekazywanych osobom niebędącym pracownikami firmy. Uczestnicy na praktycznych przykładach pozyskają wiedzę z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, co pozwoli uniknąć problemów w rozliczaniu z organami podatkowymi.

Zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

TRENER

Jarosław Sawicki – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w doradztwie z obszarów podatków dochodowych i VAT oraz ubezpieczeń społecznych. Partner w spółce doradczej Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, na co dzień doradzający zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Autor szeregu książek i artykułów o tematyce podatkowej i ubezpieczeniowej. Doświadczony trener, który przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych przygotowanych według autorskich koncepcji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
 1. zwolnienie dochodów z umów o pracę i umów zlecenia osób do 26 roku życia
 2. zmiany w wysokości stawki podatku dochodowego – zamiana 18% na 17%
 3. nowa kwota wolna od opodatkowania – zasady liczenia zaliczek
 4. zmiana wysokości kosztów pracowniczych
 5. Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników
 • zasady działania jednego rachunku bankowego
 • zasady zaliczania wpłat na poczet zobowiązań podatkowych i zaległości przy jednym rachunku bankowym
 • wpłaty na jeden rachunek a przedawnienie zobowiązań podatkowych
 1. 50% koszty uzyskania przychody – projekt interpretacji ogólnej
 • Zasady stosowania 50% kosztów
 • zasady konstruowania umów o dzieło i umów o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu
 • ryzyka związane z stosowanie 50% kosztów przy informatykach
 • elementy umowy o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu
 • najnowsze stanowiska organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych oraz planowana interpretacja ogólna dotycząca 50% kosztów przy umowach o pracę
 1. Outsourcing – ryzyka podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Pojęcie outsourcingu usług – po co i dlaczego taki popularny
 • Możliwość ustalenia płatnika podatku dochodowego
 • Ryzyka w outsourcingu na gruncie podatkowym
 1. Samozatrudnienie a podatki
 • Test przedsiębiorcy – czy będzie czy nie będzie w końcu?
 • Co zamiast testu przedsiębiorcy – co planuje Rząd?
 • Osoby samozatrudnione – ryzyka związane ze współpracą, metody minimalizacji ryzyk.
 1. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe, wybrane zagadnienia w zakresie podatku dochodowego
 • opłacenie przez pracodawcę zaległych składek za pracownika a przychód po stronie pracownika,
 • opodatkowanie świadczenia po zmarłym pracowniku – różnicy w traktowaniu osób uprawnionych do renty rodzinnej oraz spadkobierców    
 • obowiązki spoczywające na pracodawcy,
 • na kogo wystawić PIT-11 jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał małżonek i małoletnie dzieci,
 • płatnik zaliczek na podatek w przypadku zakwestionowania outsourcingu.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, T: 87 564 22 00, M: park@park.suwalki.pl

 

DATA I GODZINA SZKOLENIA

16 grudnia 2019 r. Godz. 9:00-15:00

 

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 350,00 zł netto/ 430,50 zł brutto*

Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.

 

OSOBA DO KONTAKTU

Marta Żybura, e-maile: marta.zybura@park.suwalki.pl, T: 87 564 22 20, T:  + 48 690 960 969

 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

Zgłoszenia można dokonywać poprzez pobranie formularza na stronie www.park.suwalki.pl  i przesłanie mailem: marta.zybura@park.suwalki.pl ,  

Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.