een
  • EZ
  • 08/02/2021 - 12:36
  • Szkolenia

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejskim IP Helpdesk zaprasza na webinarium Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej dnia 11 lutego 2021 r., godz. 10.30 – 12.00

 Dr Christian Hackl, ekspert Europejskiego IP Helpdesk, przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

 

                               komercjalizacja własności intelektualnej i jej formy

                               jakie prawa własności intelektualnej mogą być licencjonowane

                               umowa licencyjna a inne umowy (cesji, dystrybucyjna)

                               możliwości wykorzystania patentu przez właściciela

                               czy opracowanie produktu w oparciu o własność intelektualną lub jej sprzedaż to jedyne opcje dla MŚP

                               kiedy licencjonowanie ma sens

                               przykłady najlepszych praktyk w licencjonowaniu technologii

 

oraz odpowie na pytania zgłoszone przez uczestników.

 

Webinarium w języku angielskim. Udział w webinarium bezpłatny.

Wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu) prosimy przesłać na adres 
fundacja@frp.lodz.pl