ppk
 • EZ
 • 09/12/2019 - 13:27
 • Szkolenia

Program szkolenia

 1. Cel wprowadzenia i ogólne zasady działania PPK
 • PPK jako kolejny pomysł na zwiększenie emerytur pracowników
 • Dobrowolność uczestnictwa w PPK versus obligatoryjne zapisanie do PPK
 • Rola portalu PPK
 • Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty
 1. Kogo dotyczy i od kiedy obejmie obowiązek PPK
 • Definicja osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
 • Czy osoby na macierzyńskim i wychowawczym należy zapisać do PPK – nowelizacja ustawy o PPK
 • Zasady uczestnictwa pracowników w zależności od wieku – limity 55/70 lat – na który dzień liczyć przekroczenie wieku
 • Którzy pracownicy nie podlegają PPK, a którzy mogą się zapisać do PPK
 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Ponowna rezygnacja z PPK
 • Kto i kiedy musi wprowadzić PPK – czyli stopniowe wejście w życie PPK
 1. Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem PPK
 • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • Jakie dane są wymagane przy zawieraniu umowy o prowadzenie PPK – PPK a RODO
 • Udział przedstawicieli pracowników w zawieraniu umów związanych z PPK
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
 • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie pracodawcy
 1. Zasady finansowania PPK
 • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna
 • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
 • Przekroczenie 30-krotności limitu składek a PPK
 • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
 • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
 • Limit 50.000 UDS w PPK
 • Ile lat trzeba przechowywać dokumenty dotyczące PPK
 1. Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK
 • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w związku z ciężką chorobą
 • Finansowanie wkładu mieszkaniowego
 1. Środki w ramach PPK a śmierć pracownika
 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
 • Środki PPK a masa spadkowa
 1. PPK a podatki
 • Zwolnienie od opodatkowania wpłat finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
 • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego, a kiedy podatek ryczałtowy
 • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku
 1. Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK
 • Uprawnienia PIP związane z PPK
 • Dostęp PIP do ewidencji umów o zarządzanie PPK
 • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

 

Prowadzący

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

DATA I GODZINA SZKOLENIA

17 stycznia 2020 r. Godz. 9:00-15:00

 

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 350,00 zł netto/ 430,50 zł brutto*

Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.

 

OSOBA DO KONTAKTU

Marta Żybura, e-maile: marta.zybura@park.suwalki.pl, T: 87 564 22 20, T:  + 48 690 960 969

 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

Zgłoszenia można dokonywać poprzez pobranie formularza na stronie www.park.suwalki.pl  i przesłanie mailem: marta.zybura@park.suwalki.pl, bądź park@park.suwalki.pl   

Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.