Warsztaty z dokumentacji pracowniczej
  • EZ
  • 18/12/2019 - 14:17
  • Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Zasady prowadzenia akt osobowych

a.      Kiedy powrót do pracy u tego samego pracodawcy oznacza obowiązek kontynuowania akt osobowych?

b.     Czy w przypadku ciągłości zatrudnienia są przypadki, gdy pracownik powinien mieć założone nowe akta osobowe?

c.      Jak podzielić świadectwa pracy pomiędzy część A i B akt osobowych?

d.     Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy powinny być przechowywane w aktach osobowych?

e.      Jakie dokumenty płacowe powinny być przechowywane w aktach osobowych?

f.      Jakie dokumenty dotyczące absencji powinny być przechowywane w aktach osobowych?

g.     W jakich przypadkach w aktach osobowych mogą być przechowywane akty stanu cywilnego?

h.     Czy w aktach osobowych przechowujemy dokumentację ZUS, np. ZUS ZUA, ZUS ZWUA itp.?

i.       Jak prawidłowo usuwać kary porządkowe z akt osobowych?

 

2.     Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej

a.      Czy listy obecności muszą być imienne i przechowywane z ewidencją czasu pracy danego pracownika?

b.     Gdzie pracodawcy powinni przechowywać harmonogramy czasu pracy?

c.      Jakie wnioski pracownika z zakresu czasu pracy powinny być przechowywane papierowo?

d.     W jakiej formie mogą być przechowywane zgody na nadgodziny rodziców dzieci do 4 lat?

e.      Jakie dokumenty powinny być przechowywane pod listą płac?

f.      Gdzie przechowujemy dokumenty podatkowe dotyczące rozliczanych wynagrodzeń, np. PIT-2, czy oświadczenie o podwyższonych kosztach?

g.     Gdzie przechowujemy dokumentację potrąceń dotyczących benefitów pracowniczych?

h.     Gdzie przechowujemy zgody na dobrowolne potrącenia dokonywane z wynagrodzenia?

i.       Czy w dokumentacji urlopowej przechowujemy dokumenty dotyczące innych rodzajów urlopów niż urlop wypoczynkowy?

 

3.     Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej i innej prowadzonej w kadrach

a.      Akta osobowe których pracowników przechowujemy 50, a których 10 lat?

b.     Kiedy wnioski urlopowe będą przechowywane 3, a kiedy 10 lat?

c.      Jak się liczy 3-letni okres przechowywania wniosków urlopowych?

d.     Jak długo będą przechowywane listy obecności i harmonogramy czasu pracy?

e.      Jak długo przechowujemy protokoły powypadkowe i dokumentację dotyczącą chorób zawodowych?

f.      Jak długo i gdzie przechowujemy e-ZLA?

g.     Jak długo przechowujemy dokumentację dotyczącą umów cywilnoprawnych?

h.     Jak długo przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?

 

4.     RODO a prowadzenie dokumentacji pracowniczej

a.      Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?

b.     Jakich danych osobowych można żądać od pracownika?

c.      Jakie są zasady pozyskania od pracownika dodatkowych danych osobowych?

d.     Czy w umowie na okres próbny może być wpisany adres zamieszkania pracownika?

e.      Kiedy można pytać pracownika o niekaralność?

f.      Jakie adresy można zażądać od pracownika?

g.     Kiedy można żądać numeru telefonu oraz adresu e-mail od pracownika?

h.     Czy dane przekazane na potrzeby uczestnictwa w PPK mogą być wykorzystywane w innych celach?

i.       Na jaki adres można wysłać PIT lub świadectwo pracy byłemu pracownikowi?

Prowadzący

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

 

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, T: 87 564 22 00, M: park@park.suwalki.pl

 

DATA I GODZINA SZKOLENIA

12 lutego 2020 r. Godz. 9:00-15:00

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena:

  • 399,00 zł  netto  (490,77 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby,
  • 700,00 zł netto (861,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu,
  • 900,00 zł netto (1.107,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu.

Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.

 

OSOBA DO KONTAKTU

Marta Żybura, e-maile: marta.zybura@park.suwalki.pl, T: 87 564 22 20, T:  + 48 690 960 969

 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

Zgłoszenia można dokonywać poprzez pobranie formularza na stronie www.park.suwalki.pl  i przesłanie mailem: marta.zybura@park.suwalki.pl

Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.