mba
 • EZ
 • 28/12/2020 - 10:35
 • Szkolenia

Celem studiów MBA Suwałki jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych profesjonalnym kadrom zarządzającym, przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego oraz pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach. Ponadto, studia MBA wyposażą uczestników w umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz komunikowania się i negocjacji; umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów, wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zarządzania marketingowego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania marką oraz rachunkowości finansowej i zarządczej; umiejętności w zakresie stosowania metod i analiz statystycznych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. Absolwenci będą posiadali również umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się w zróżnicowanych otoczeniu gospodarczy.

 

Studia podyplomowe MBA Suwałki skierowane są do:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
 • pracowników administracji samorządowej i rządowej pełniącej funkcje kierownicze,
 • kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • osób zainteresowanych problematyką zarządzania.

 

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Master of Business Administration Executive (MBA Executive) dostarcza komplet dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika lub notariusza;
 • potwierdzenie dwuletniego stażu pracy (np. świadectwo pracy);

 

Przyjęcie na studia podyplomowe MBA Białystok następuje zgodnie z zasadami rekrutacji, o których mowa w §2 ust. 3 pkt. 7 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej (Uchwała Nr 329/XVIII/XV/2018 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018 roku).

Dokumenty należy składać osobiście w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 w pok. 319 ( III piętro) przesłać pocztą na adres:

Studia podyplomowe Master of Business Administration Executive (MBA Executive)

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

Ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

 

Opłaty za studia

Czesne za dwa semestry studiów MBA Suwałki wynosi: 14.000,00 zł  brutto (7.000,00 zł za semestr)

Opłata za studia obejmuje:

 

 • materiały w formie drukowanej lub elektronicznej
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch

 

Opłatę za studia należy wpłacać na konto:

 

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

 

PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734

 

z dopiskiem: „Wydział Inżynierii Zarządzania – SP MBA Executive Suwałki”

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 02.01.2021 r.

Termin zakończenia rekrutacji: 15.04.2021 r.

 

Studia rozpoczynają się już 24 kwietnia 2021 r.!

 

Limit miejsc wynosi 30 osób. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:

 

Dokumenty do pobrania: