Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 2019 r.
  • PNTPW
  • 24/07/2019 - 12:31
  • Szkolenia

Typ szkolenia: Otwarte

Opis szkolenia

Wprowadzone od stycznia 2019 r. zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej obejmą także problematykę czasu pracy, gdyż pracodawcy muszą stworzyć nową dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy. Ponadto zmianie uległ także zakres przedmiotowy kart ewidencji czasu pracy, w których musi być znacznie więcej danych, co z pewnością ułatwi kontrole PIP z tego zakresu. Zmianie ulegają także zasady przechowywania dokumentacji z obszaru czasu pracy, gdyż tylko dla niektórych dokumentów będzie można przyjąć 3-letni okres przechowywania, a dla większości będzie on wynosił 10 lat.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Państwa do wymagań stawianych przez nowe przepisy. W trakcie szkolenia szczegółowo zostaną omówione także zasady elektronizacji procesów z obszaru czasu pracy i urlopów wypoczynkowych.

Ponadto w trakcie szkolenia mogą zostać omówione przykładowe karty czasu pracy przesłane przez uczestników szkolenia, jeśli zostaną przesłane co najmniej na 7 dni przed jego terminem.