szkolenie
  • EZ
  • 24/07/2020 - 09:35
  • Szkolenia

Czas pracy kierowców jest problematyką bardzo skomplikowaną ze względu na liczne akty prawne go regulujące oraz brak spójności między nimi, co dotyczy zwłaszcza korelacji przepisów unijnych z polskimi. Dodatkowo do kierowców stosuje się częściowo regulacje Kodeksu pracy, a częściowo wynikające z ustawy o czasu pracy kierowców, co w praktyce przysparza także wielu problemów. Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie, które rozwikła wszystkie zawiłości z tego obszaru i pomoże w bieżącym rozliczaniu czasu pracy kierowców.

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, T: 87 564 22 00, M: park@park.suwalki.pl

 

DATA I GODZINA SZKOLENIA

26 listopada 2020 r. Godz. 9:00-15:00