1. Kursy pierwszej pomocy:

 • 1.1. Podstawowy kurs pierwszej pomocy

  Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa własnego i miejsca zdarzenia, skutecznego wzywania pomocy oraz postępowania z osobą nieprzytomną. Program zajęć umożliwia oswojenie się z sytuacją wymagającą…   
 • 1.2. Rozszerzony kurs pierwszej pomocy

  Rozszerzony kurs pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki ośmiogodzinnemu programowi kursu uczestnik ma szanse oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość zapoznania się z…   
 • 1.3. Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

  Pediatryczny kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców oraz opiekunów. Kurs pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii między udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom a osobom dorosłym…   
 • 1.4. Kurs pierwszej pomocy – program indywidualny

  Program zajęć według wymagań uczestnika szkolenia.

  xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx    

2. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 • 2.1. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

  Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kurs…   
 • 2.2. Kurs recertyfikacyjny kwalifikowanej pierwszej pomocy

  Recertyfikacyjny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny Ratownictwa Medycznego. Recertyfikacja kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu „ratownika”. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy…    

3. Szkolenia specjalistyczne:

 • 3.1. Seminaria

  Seminaria skierowane są do personelu medycznego, a szczególności do ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775…   
 • 3.2. Warsztaty szkoleniowe

  Dwudniowe warsztaty szkoleniowe dają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy oraz doskonalenie swoich umiejętności w zakresie postępowania w stanach nagłych u osób dorosłych i u dzieci oraz postępowania z pacjentem urazowym. Warsztaty dedykowane są dla personelu medycznego, a w szczególności dla…   
 • 3.3. Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych)

  Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) skierowany jest do ratowników medycznych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę oraz zdobyć punkty edukacyjne. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala ratownikom medycznym zaktualizować swoją wiedzę oraz daje możliwość rozszerzenia swoich umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej…