een

Ośrodek Enterprise Europe Network przy WMARR S.A. w Olsztynie oraz DMK SP. Z O.O. zapraszają przedsiębiorców na bezpłatne seminarium on-line ”ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM W ERZE PANDEMII - Zamykanie portfela zabezpieczeń bez fizycznej dostawy waluty”.  

komunikacja

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.  serdecznie zaprasza podlaskich przedsiębiorców na webinarium „Efektywna komunikacja w Twojej firmie wg FRIS® Style myślenia” , które odbędzie się 18 listopada 2020 w godz. 12.00 – 14.00. Udział w webinarze jest bezpłatny!

eeen

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. oraz ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) na webinarium „Umowy handlowe w obrocie międzynarodowym” , które odbędzie się 20 listopada 2020 w godz. 13.00 – 15.00.

een

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. oraz ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) na webinarium „Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce – z uwzględnieniem przepisów tzw.

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i przejść ją bez stresu? Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do kontroli PIP, wyjaśniające jej przebieg, w trakcie którego zostaną omówione uprawnienia inspektora, zasady prawidłowego czytania protokołów z kontroli oraz składania do nich zastrzeżeń , a także zostaną…

ppk

Jak zapisywać pracowników i zleceniobiorców do PPK? Jak uwzględnić rozliczenia wpłat do PPK na liście płac? Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu które odbędzie się 21 października 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.

szkolenie

Czas pracy kierowców jest problematyką bardzo skomplikowaną ze względu na liczne akty prawne go regulujące oraz brak spójności między nimi, co dotyczy zwłaszcza korelacji przepisów unijnych z polskimi. Dodatkowo do kierowców stosuje się częściowo regulacje Kodeksu pracy, a częściowo wynikające z ustawy o czasu pracy kierowców,…

jpk

Od zeszłego roku wiemy, że czekają nas duże zmiany w zakresie podatku VAT związane z raportowaniem danych organom podatkowych – czyli składaniem deklaracji i ewidencji VAT-JPK. Pierwotnie zmiany miały wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku (w stosunku do dużych przedsiębiorców) i 1 lipca 2020 roku (w stosunku do pozostałych…

Warsztaty z dokumentacji pracowniczej

PROGRAM SZKOLENIA: 1.     Zasady prowadzenia akt osobowych a.      Kiedy powrót do pracy u tego samego pracodawcy oznacza obowiązek kontynuowania akt osobowych?

szkolenie

Podczas warsztatów pokażemy, jak za pomocą bezpłatnych narzędzi dostępnych dla każdego przedsiębiorcy rozpocząć lub usprawnić ekspansję zagraniczną swojej firmy. Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom odpowiedzieć na pytania: - czy moja firma jest gotowa do ekspansji zagranicznej? - w jaki sposób ocenić potencjał rynków…

ppk

Jak zapisywać pracowników i zleceniobiorców do PPK? Jak uwzględnić rozliczenia wpłat do PPK na liście płac? Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu które odbędzie się 21 października 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie nowych obowiązków płatnika dotyczących rozliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikających z przygotowanych zmian i wyjaśnienie, co w praktyce dla płatników podatku PIT oznacza nowa skala podatkowa i wyższe koszty pracownicze.

Wprowadzone od stycznia 2019 r. zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej obejmą także problematykę czasu pracy, gdyż pracodawcy muszą stworzyć nową dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy. Ponadto zmianie uległ także zakres przedmiotowy kart ewidencji czasu pracy, w których musi być znacznie więcej danych, co z pewnością…

Od kilku lat trwają niuestające zmiany w prawie pracy. W 2018 i 2019r. wydarzyło się bądź wydarzy wiele zmian w przepisach prawa, które nie mogą umknąć uwadze praktyków. Wychodząc na przeciw potrzebom, Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach organizuje w ramach "Akademii Parku" Szkolenie z zakresu ZMIAN W PRAWIE…

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które odbędzie się 08 maja br.

Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania…

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Uczestnicy poznają…