Typ szkolenia: Otwarte


Opis szkolenia
Wprowadzone od stycznia 2019 r. zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej obejmą także problematykę czasu pracy, gdyż pracodawcy muszą stworzyć nową dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy. Ponadto zmianie uległ także zakres przedmiotowy kart ewidencji czasu pracy, w których musi być znacznie więcej danych, co z pewnością ułatwi kontrole PIP z tego zakresu. Zmianie ulegają także zasady przechowywania dokumentacji z obszaru czasu pracy, gdyż tylko dla niektórych dokumentów będzie można przyjąć 3-letni okres przechowywania, a dla większości będzie on wynosił 10 lat.
Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Państwa do wymagań stawianych przez nowe przepisy. W trakcie szkolenia szczegółowo zostaną omówione także zasady elektronizacji procesów z obszaru czasu pracy i urlopów wypoczynkowych.
Ponadto w trakcie szkolenia mogą zostać omówione przykładowe karty czasu pracy przesłane przez uczestników szkolenia, jeśli zostaną przesłane co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 

Program szkolenia

 1. Zasady układania harmonogramów czasu pracy
 • Jakie zasady w zakresie układania harmonogramów czasu pracy obowiązują pracodawców?
 • W jakiej formie należy archiwizować zmiany wprowadzane do harmonogramów czasu pracy?
 • Przez ile lat trzeba będzie przechowywać harmonogramy od 2019 r.?
 • Czy posiadanie harmonogramu w systemie do zarządzania czasem pracy, w którym za pośrednictwem portalu pracowniczego zapoznaje się z nim pracownik jest wystarczające, aby uznać, że harmonogram jest przechowywany?
 • Czy zmiany w zakresie dokumentacji wymuszą zmiany dotyczące wyglądu harmonogramów tworzonych elektronicznie?
 • Czy harmonogram elektroniczny musi posiadać plik XML ze wszystkimi metadanymi jak w przypadku dokumentacji w aktach osobowych?
 1. Praca w godzinach nadliczbowych a nowe wymogi dotyczące dokumentacji
 • Jak będzie należało dokumentować polecanie nadgodzin od 2019 r.?
 • Czy wnioski o wyjścia prywatne będą musiały być przechowywane w dokumentacji czasu pracy, czy będzie nadal możliwe stosowanie książek wyjść?
 • Czy wnioski o odbiory nadgodzin trzeba będzie przechowywać w aktach osobowych, czy wraz z dokumentacją z zakresu czasu pracy?
 • Czy trzeba będzie na piśmie uzgadniać termin odbioru dnia wolnego za sobotę i taki dokument archiwizować?
 • Jaki będzie okres przechowywania dokumentacji związanej z pracą w nadgodzinach?
 1. Elementy, jakie musi zawierać ewidencja czasu pracy od 2019 r.
 • Czy karta ewidencji czasu pracy będzie miała różne długości w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego?
 • Czy w karcie będzie obowiązek wpisywania czasu pracy „od do”, zamiast liczby przepracowanych godzin np. 8?
 • Jak będą wpisywane do kart ewidencji czasu pracy dyżury pracowników?
 • Czy w karcie trzeba będzie odznaczać dni wolne od pracy?
 • Czy karta czasu pracy, podobnie jak harmonogramy, będzie musiała być podpisywana przez pracownika?
 1. Nowa dokumentacja z zakresu czasu pracy
 • Jakie wymagania będzie musiała spełniać dokumentacja czasu pracy prowadzona elektronicznie?
 • Jakie dokumenty z dotychczasowych akt pracowniczych należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
 • Jakie wnioski dotyczące czasu pracy należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
 • Czy polecenia pracy w godzinach nadliczbowych wydane elektronicznie trzeba będzie drukować i przechowywać w dokumentacji czasu pracy?
 • Jakie dokumenty dotyczące zadaniowego czasu pracy należało będzie archiwizować?
 • Czy konieczne będzie przechowywanie wniosków o odbiór nadgodzin w postaci czasu wolnego od pracy?
 • Czy dokumentacja z zakresu czasu pracy może być prowadzona w sposób elektroniczny, jeśli akta pracownicze będą nadal prowadzone w tradycyjnej formie?
 • Jak dołączyć do dokumentacji elektronicznej czasu pracy wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy? 
 1. Zasady przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy
 • Czy dokumentację z zakresu czasu pracy trzeba przechowywać przez ten sam okres co akta osobowe pracowników?
 • Czy istnieją dokumenty z obszaru czasu pracy, które będzie należało przechowywać 50 lat?
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy będzie trzeba przechowywać 10 lat?
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy będzie można przechowywać jedynie przez okres 3 lat?
 1. Dokumentacja dotycząca urlopów wypoczynkowych
 • Czy w dokumentacji urlopowej należy przechowywać wnioski o urlopy szkoleniowe i okolicznościowe?
 • Czy jest obowiązek przechowywania odrzuconych wniosków urlopowych?
 • Czy wycofane wniosku urlopowego przez pracownika pozwala na jego wyrzucenie i niearchiwizowanie wniosku?
 • Czy należy przechowywać dokumenty dotyczące odwołania pracownika z urlopu?
 • Jak długo należy przechowywać dokumentację urlopową?


Prowadzący

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania), „Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołu” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.
Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.


Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.


 

Forma szkolenia
Wykład, analiza przypadków, warsztaty
Czas  i miejsce szkolenia
•    11 września 2019 r., godziny: 9:30 – 15:30
•    Suwałki, ul. Innowacyjna 1, Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach.

 

Cena
-    399,00 zł  netto  (490,77 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
-   700,00 zł netto (861,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
-    900,00 zł netto (1.107,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu
W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.


 

Organizator szkolenia

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
Marta Żybura tel: 87 564 22 20, mobile: +48 690 960 969