• Czas pracy kierowców

  Czas pracy kierowców jest problematyką bardzo skomplikowaną ze względu na liczne akty prawne go regulujące oraz brak spójności między nimi, co dotyczy zwłaszcza korelacji przepisów unijnych z polskimi.   
 • Warsztaty JPK - VAT

  Od zeszłego roku wiemy, że czekają nas duże zmiany w zakresie podatku VAT związane z raportowaniem danych organom podatkowych – czyli składaniem deklaracji i ewidencji VAT-JPK.   
 • WARSZTATY Z DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej właściwe przechowywanie to od 1.1.2019 r. zadanie dużo trudniejsze niż dotychczas, gdyż dokumentacja taka składa się aż z 5-części, a zasady podziału dokumentów pomiędzy nimi nie są precyzyjne i budzą wiele wątpliwości praktycznych.   
 • Jak sprzedawać za granice przez internet z małą pomocą od Google?

  Podczas warsztatów pokażemy, jak za pomocą bezpłatnych narzędzi dostępnych dla każdego przedsiębiorcy rozpocząć lub usprawnić ekspansję zagraniczną swojej firmy.   
 • Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych - szkolenie

  Jak zapisywać pracowników i zleceniobiorców do PPK? Jak uwzględnić rozliczenia wpłat do PPK na liście płac. Tego dowiecie się Państwo na szkoleniu które odbędzie się 17 stycznia 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.   
 • Zmiany w płacach na przełomie 2019 i 2020 roku

  Szkolenie z zakresu zmian w płacach, skierowane jest do działów kard, dyrektorów personalnych, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami kadrowo-finansowo-księgowymi…   
 • Zmiany w podatkach CIT i VAT na przełomie 2019 i 2020 roku

  Rok 2019 obfituje w liczne zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do podatków CIT i VAT. Rok 2020 to także kolejny rok zmian dotyczących podatków. Poprawa ściągalności podatków i uszczelnienie sytemu prawnego regulującego pobór podatku dochodowego CIT i podatku od towarów i usług VAT wymaga od podatników ciągłej aktualizacji swojej wiedzy…   
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy

  Wprowadzone od stycznia 2019 r. zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej obejmą także problematykę czasu pracy, gdyż pracodawcy muszą stworzyć nową dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy. Ponadto zmianie uległ także zakres przedmiotowy kart ewidencji czasu pracy, w których musi być znacznie więcej danych, co z pewnością ułatwi kontrole PIP z tego zakresu. Zmianie ulegają także zasady przechowywania dokumentacji z obszaru czasu pracy, gdyż tylko dla niektórych dokumentów będzie można przyjąć 3-letni okres przechowywania, a dla większości będzie on wynosił 10 lat…   
 • Kodeks postępowania administracyjnego

  Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Uczestnicy poznają sposoby odróżniania…   
 • Umowy cywilnoprawne

  Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma wejść…   
 • Szkolenie z RODO, czyli ochrona danych osobowych

  Nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Firmy w krajach członkowskich są zmuszone do wprowadzenia poważnych zmian, które były opracowywane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostały przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Nowe wytyczne ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich firm, które przetwarzają dane osób fizycznych tj. urzędy, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe jak również sklep internetowy czy salon fryzjerski.   
 • Zmiany w prawie pracy 2018/2019

  Od kilku lat trwają niuestające zmiany w prawie pracy. W 2018 i 2019r. wydarzyło się bądź wydarzy wiele zmian w przepisach prawa, które nie mogą umknąć uwadze praktyków. Wychodząc na przeciw potrzebom, Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach organizuje w ramach "Akademii Parku" Szkolenie z zakresu ZMIAN W PRAWIE PRACY 2018/2019.