Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowany jest w ramach priorytetu VII „Poprawa spójności społecznej”, Działanie 7.3 Wzmocnienie ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar subregionu suwalskiego czyli powiaty: m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki i sokólski.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 29.02.2020

Cel główny projektu:

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz utworzenie 113 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu suwalskiego w okresie 01.03.2017-29.02.2020..

Planowane efekty:

Wartość projektu: 7 182 321,65zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 936 205,56

Działania w ramach projektu:

Usługi animacji lokalnej:

 • Działania animacyjne.
 • Rozwój Partnerstwa „Trójkąta pożytku publicznego” (szkolenia, wizyty studyjne, debaty, warsztaty specjalistyczne, konferencje).
 • Działania eukacyjno-integracyjne.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej:

 • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (konsultacje z doradcą kluczowym).
 • Akademia Ekonomii Społecznej (szkolenia specjalistyczne branżowe i zawodowe).
 • Inkubator Wsparcia Rozwoju (bezpłatne udostępnianie boksów i przestrzeni coworkingowej/sali spotkań oraz opieka mentora).

Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych:

 • Wsparcie kluczowych doradców biznesowych.
 • Doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe, finansowe oraz marketingowe.
 • Bezpłatne pakiety usług inkubujących z zakresu prawa, księgowości oraz marketingowe.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych:

 • Bezzwrotne dotacje na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego przez podmioty prawne.
 • Szkolenia oraz wizyty studyjne.
​ Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ​