Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi pomagające rozwijaniu ich potencjału i innowacyjnych zdolności. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP 2007 - 2013), aby pełnić rolę m.in. pośrednika, umożliwiającego instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację względem potrzeb przedsiębiorców.

 

Projekt Prosument – „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”

Uczestnikiem projektu może zostać mieszkaniec miasta Suwałki będący właścicielem domu jednorodzinnego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie stosownej umowy oraz wpłacenie zaliczki ( zaliczka jest wpłatą na poczet spłaty przyszłych rat).

 
Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto
LT-PL Cooplatform

LT-PL Cooplatform

Działania projektu są skupione na wzmocnieniu jakości usług organizacji zajmujących się wspieraniem biznesu na obszarze objętym Programem Współpracy poprzez dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami między organizacjami wsparcia biznesu i szkolenie personelu organizacji wsparcia biznesu w celu dostarczenia wysokiej jakości usług dla nowych przedsiębiorców, także mentoringu dla ludzi młodych i innych członków społeczeństwa w celu zwiększenia i wzmocnienia jakości nowo tworzonych podmiotów, w szczególności innowacyjnych, jak również w celu regionalnego wzrostu gospodarczego na obszarze objętym projektem.

 

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowany jest w ramach priorytetu VII „Poprawa spójności społecznej”, Działanie 7.3 Wzmocnienie ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar subregionu suwalskiego czyli powiaty: m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki i sokólski.

 
Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej
Hub of Talents

Hub of Talents

Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents to szansa przed młodymi przedsiębiorcami, którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej. Dzięki wypracowaniu unikalnej formuły wsparcia przedsiębiorczości platforma Hub of Talents buduje w regionie biznesowe i społeczne partnerstwo, sprzyjające realizacji innowacyjnych pomysłów.

 

Self-Employed

Projekt Self employed (zwany dalej “Self-E”) jest skierowany do młodzieży, szczególnie do młodzieży szkolnej. Celem jest eksploracja biznesu oraz wyuczonych umiejętności przedsiębiorczych młodzieży. Nauka przedsiębiorczości na wczesnym etapie zachęca młodych ludzi by być bardziej przedsiębiorczymi w dorosłym życiu.

 
Self-Employed