een

O sieci EEN

 

Enterprise Europe Network to sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi pomagające rozwijaniu ich potencjału i innowacyjnych zdolności.

Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP 2007 - 2013), aby pełnić rolę m.in. pośrednika, umożliwiającego instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację względem potrzeb przedsiębiorców.

Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie w różnych krajach i regionach świata, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce. EEN to więcej niż tylko pojedyncze ośrodki. Wyjątkowa wartość sieci wynika ze ścisłej współpracy między ośrodkami. Wszystkie biura skomunikowane są ze sobą, co gwarantuje błyskawiczny przepływ informacji, a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm poszukujących partnerów zagranicznych.

 

Sieć EEN w Polsce

 

Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie "zawsze właściwych drzwi", co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb.

Ośrodki sieci są tworzone przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy. Są to m.in. izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, etc. Ich funkcjonowanie odbywa się w ramach konsorcjów, prowadzona działalność oparta jest na zasadzie „non-profit”, natomiast finansowanie sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.

W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach:

1. Enterprise Europe Network - Central Poland - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie).
Koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Enterprise Europe Network - West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie).
Koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

3. Enterprise Europe Network - South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie).
Koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

4. Enterprise Europe Network - East Poland - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie).
Koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju

 

EEN East Poland

W skład Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP) wchodzą poniższe instytucje:

 

Strona Konsorcjum

Podmioty gospodarcze zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zagraniczne mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc doradczą związaną z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, korzystając z usług "Enterprise Europe Network".

Usługi informacyjno-doradcze

Usługi informacyjno-doradcze świadczone przez Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach dedykowane są do przedsiębiorców oraz do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zagranicą, a także do samorządów lokalnych.

 

Usługi świadczone w ramach sieci:

  1. Zakładanie profilu kooperacyjnego
  2. Udział w misjach handlowych i spotkaniach brokerskich
  3. Nawiązywanie współpracy zagranicznej - Partnership Agreements
  4. Udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach
  5. Zgłoszenie problemu poprzez SME Feedback
  6. Udzielanie odpowiedzi na zapytania

 

Biuletyn Euro Info i inne publikacje

Istotnym narzędziem informacyjnym jest miesięcznik Biuletyn Euro Info adresowany do małych i średnich firm, instytucji okołobiznesowych oraz samorządowych. Biuletyn zawiera aktualną i konkretną informację dotyczącą instytucji europejskich, programów unijnych, targów, konferencji, euro, społeczeństwa informacyjnego i innych zagadnień istotnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Biuletyn Euro Info

 

Międzynarodowa Baza Ofert Współpracy

 Bezpłatna baza POD, (Partnership Opportunities Database) jest bazą międzynarodowych ofert współpracy prowadzoną w języku angielskim przez Komisję Europejską za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network. Zawiera profile firm z przeszło 60 krajów, w których działają ośrodki EEN.

Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych mają możliwość nawiązania kontaktów m.in. z zagranicznymi producentami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i podwykonawcami. Baza zawiera również oferty technologiczne. Umożliwia poszukiwanie partnera do współpracy w zakresie transferu technologii (np. sprzedaż / zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, licencje), wiedzy (know-how) oraz R&D (np. prace badawcze oraz wdrożeniowe nad nowymi technologiami / produktami).

Przedsiębiorcy mają możliwość utworzenia swojego własnego profilu, który będzie dystrybuowany wśród firm z krajów wskazanych podczas zgłoszenia przy użyciu baz danych ośrodków Enterprise Europe Network, izb i stowarzyszeń gospodarczych, publikacji, biuletynów, stron internetowych itp. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do właściwego terytorialnie dla danego przedsiębiorcy ośrodka EEN.

Dzięki wyszukiwarce przedsiębiorca może odszukać oferty współpracy skierowane do wszystkich państw będących w Sieci (część z nich nie dotyczy Polski). Aby wyszukać ogłoszenia skierowane do firm polskich w polu Client requested należy wybrać Poland. Dodatkowo narzędzie oferuje możliwość wysłania zapytania dotyczącego interesującej oferty.

 

Kontakt:

Mail: een@park.suwalki.pl

tel. 87 564 22 34