• EZ
  • 14/12/2020 - 13:23
  • Ogłoszenie
  • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?

  • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?

  • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?

  • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
    oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?

  • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?

  • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń za pomocą leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A oferuje usługi finansowe dla przedsiębiorców.

Więcej informacji na stronie https://www.arp-tarcza.pl/