Historia

 

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach sp. z o.o. powstał 29 czerwca 2004 roku. Celem strategicznym Parku jest stworzenie w Suwałkach atrakcyjnego miejsca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką z biznesem, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. W ramach projektu „Budowa i Uruchamianie Nowych Obiektów Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w końcu 2012 roku powstał kompleks obiektów, który składa się z Inkubatora Technologicznego, zespołu laboratoriów: Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Laboratorium Symulacji Medycznych, Laboratorium Energii Odnawialnej i Laboratorium Multimedialnego, Hali Procesów Logistyczno-Produkcyjnych i Centrum Konferencyjnego. W budynku Inkubatora mieszczą się pomieszczenia recepcyjne kompleksu i pomieszczenia biurowe o zróżnicowanej powierzchni – dogodne dla funkcjonowania małych i większych firm, na różnych etapach rozwoju. Oferta Parku kierowana jest w pierwszej kolejności do podmiotów z branż wysoko zaawansowanych, takich jak IT, elektronika, technologia inżynierii materiałowej, ochrona zdrowia i inżynieria medyczna, technologia ochrony środowiska.

 

Misja

 

Misją Parku jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski Północno-Wschodniej, poprzez wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej. Park jest instytucją, która nie prowadzi – zgodnie z zapisami statutowymi – działalności nastawionej na zysk.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.