Historia

Koncepcja utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach powstała w połowie 2003 roku z inicjatywy Józefa Gajewskiego, Prezydenta Miasta Suwałki. Stanowiła efekt dyskusji i poszukiwań przedstawicieli lokalnej administracji samorządowej, radnych oraz ludzi nauki, którzy dążyli do wypracowania aktywnych działań zapobiegających dalszym opóźnieniom cywilizacyjnym i przyśpieszenia rozwoju województwa podlaskiego, a zwłaszcza Suwałk. Inicjatywa utworzenia Parku wynikała również z możliwości pozyskania środków pomocy europejskiej na rozwój inicjatyw, służących stymulowaniu działań gospodarczych, innowacyjnych i wspieraniu przedsiębiorczości, rozwijającej się w oparciu o nowe technologie. W lipcu 2003 roku podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Parku. Sygnowali go: rektor Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Politechniki Białostockiej, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego i prezes Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich. Prezydent Miasta Suwałki powołał pełnomocnika ds. organizacji Parku, a we wrześniu 2003 roku powołana została Rada Programowa, w której skład weszli przedstawiciele władz samorządowych i środowisk naukowych oraz badawczych. Prace nad sformułowaniem koncepcji merytorycznej i organizacyjnej Parku zbiegły się z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursem na wsparcie prac przygotowawczych wybranych parków technologicznych w Polsce. Idea wysunięta przez organizatorów suwalskiego parku otrzymała to wsparcie i ze środków PARP powstały: studium wykonalności, biznesplan funkcjonowania podmiotu zarządzającego Parkiem oraz ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W czerwcu 2004 roku została powołana spółka pod nazwą Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. W pierwszym etapie rozwoju, w latach 2005-2008, przygotowano niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, zapewniającą możliwość dojazdu, podłączenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zadanie to udało się zrealizować przy dużej pomocy Unii Europejskiej, w ramach projektu „Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach” Działalność PNTPW w zakresie przygotowania infrastruktury dla potrzeb spółki i przyszłych inwestorów została zakwalifikowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych do finału ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2007”. W województwie podlaskim była to najlepiej przygotowana i prowadzona inwestycja oceniana w ramach tego konkursu. Wybudowane zostały nowe obiekty Parku: Inkubator Technologiczny Cztery laboratoria naukowo-badawcze (zlokalizowane w jednym budynku) Hala procesów logistyczno-technologicznych Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Równolegle z programem realizacji projektu wdrażany był sukcesywnie strategiczny program działań, który miał na celu – nie tylko zagospodarowanie wszystkich obiektów zbudowanych w II etapie rozwoju PNTPW, ale także funkcjonowanie form organizacyjnych i podmiotów związanych z Parkiem.

 

Misja

Misją Parku jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski Północno-Wschodniej, poprzez wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej. O potencjale intelektualnym i możliwościach działania w sferze innowacji i nowych technologii, a także na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego decydują jego wspólnicy: Miasto Suwałki oraz Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Warszawska i Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z Białegostoku. Park jest instytucją, która nie prowadzi – zgodnie z zapisami statutowymi – działalności nastawionej na zysk.

Firmy w Parku

Reso Europa Service sp. z o.o.
ALSI EXPRES Sp. z o.o.
Savesta Consulting sp. z o.o.
3FILM Video Studio Krzysztof Dawid Kowalewski
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku
Tech Zak Zackiewicz Krzysztof
Dariusz Sawicki
THERMO VITAE Aleksy Szewczuk
Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach
IP CARS sp.z o.o
Make – Web Tomasz Jakowski
Podlaskie Centrum Rozwoju Technologii Spółka z o.o.
Code & Pepper sp. z o.o.
Encode Marek Czarnowski
EXISTO sp. z o.o Tom Szupszyński
KOBALTOWY AGENCJA PR
VITERA POLSKA sp. z o.o
.NUVOLAX POLAND sp. z o.o.
OpRisk Solutions International Ltd
WLM Wiesław Barszczewski
MTC Marcin Tylenda
SODN Suwałki
NEW GRAVITY sp. z o.o.
Pudlis Leszek – Usługi projektowe
NEW GRAVITY sp. z o.o.
Prognosis Sp. z o.o.
ELOEXPRES Elżbieta Dąbrowska
Dalicja Niewulis Biuro Tłumaczeń
operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
M-Windykacje sp. z o.o.
Blank Paper Mariusz Szmidt
IRPARK sp z o.o
WTMACHINE sp. z o.o.

Szybkie Składki sp. z o.o.

Bielecka Marta Usługi BHP
Konsoft sp. z o o.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

MTL Paweł Motulewicz

WWW Eliza Rogowska

 

WIRTUALNE BIURO

 

IRT SPEED Bartosz Sadłowski

 Origmed sp. z o.o 

 ANOXITY Marcin Jarmołowicz

 Agencja Ubezpieczeniowa IGP Grzegorz Powichrowski

BW Finance sp. z o.o.

POLBUDMASZ sp. z o.o.

Sobolewo Energia sp. z o.o.

 GLOBAL MASHINE TRADE sp. z o.o.

EURO SERVIS Sp. z o.o.

Global Mashine Trade sp. zo.o.

 Anait Velian one P{oint Eleven

NDTS Consulting sp. z o.o.

AGILEME sp. z o.o. 

 GAKIAN sp. z o.o.

 IQlife Bartłomiej Aszurkiewicz

 IRT SPEED Bartosz Sadłowski

INNOVO Seweryn Brzozowski

 Simatra Sp. zo.o.

 THERAVIBE sp. z o.o.

Radosław Przyborowski e-RStudio,

 E marketing Paweł Morozowski

 ENDOPHARM sp. z o.o.

RT SPEED Bartosz Sadłowski

Origmed sp. z o.o
ANOXITY Marcin Jarmołowicz
Agencja Ubezpieczeniowa IGP Grzegorz Powichrowski
BW Finance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
POLBUDMASZ sp. z o.o.
Sobolewo Energia sp. z o.o. Suwałki
GLOBAL MASHINE TRADE sp. z o.o.
EURO SERVIS Sp. z o.o. Suwałki

AGILEME sp. z o.o.
GAKIAN sp. z o.o.
SIMATRA sp.z.o.o

INNOVO Seweryn Brzozowski
NDTS Consulting sp. z o.o.

Theravibe sp z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.