Logo HoT 3

 

Projekt Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.
logo ue

 

O projekcie

 • W ramach projektu zrealizujesz szyty na miarę program inkubacji trwający ok. 6 miesięcy. Planowanych jest 6 takich cykli inkubacji.
 • Otrzymasz swojego Managera Inkubacji, pod skrzydłem którego będziesz realizował Indywidualny Plan Inkubacji obejmujący dwa rodzaje usług: podstawowe i specjalistyczne oraz granty.
 • W razie potrzeby będziesz mógł/mogła skorzystać z powierzchni biurowej do rozwoju startupu w Białymstoku, Łomży lub Suwałkach.
 • Usługi podstawowe: obsługa prawna, księgowa, a także wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji wizualnej oraz strategii marketingowej.
 • Usługi specjalistyczne: będziesz mógł otrzymać usługi indywidualne, dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych, bądź technologicznych Twojego startupu. Usługi te nie są ograniczone zamkniętym katalogiem.
 • Granty: w przypadku braku możliwości wyświadczenia na rzecz inkubowanego startupu specjalistycznej usługi przez Partnerów projektu, startup będzie mógł ubiegać się o grant w maks. wysokości 60 tys. zł na rozwój swojego pomysłu.
 • Prace nad rozwojem pomysłu są prowadzone według metodologii Customer Development, Lean Startup bądź Design Thinking.
 • Efektem procesu inkubacji powinien być zweryfikowany rynkowo MVP (minimalna wersja produktu) i skalowalny model biznesowy przedsięwzięcia.
 • Każdą rundę inkubacji kończy Demo Day, podczas którego eksperci, w tym przedstawiciele funduszy kapitałowych, oceniają startupy m.in. pod względem osiągniętego w trakcie inkubacji postępu, kompetencji zespołu, potencjału rynkowego.
 • Do udziału w procesie inkubacji zostanie zaproszonych 150 technologicznych startupów. Preferowane będą pomysły z branży metalowo- maszynowej.
 • Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kto może aplikować?

Cel projektu

 • Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Efekty projektu

 • Co najmniej 150 nowoutworzonych innowacyjnych, technologicznych startupów.

 

Wartość projektu: 23 714 643,70 zł

Kwota dofinansowania: 22 312 850,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Dlaczego warto aplikować do Hub of Talents 3

 • Znajdziesz się pod skrzydłem Platformy startowej z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu startupów - w dwóch poprzednich edycjach projekt Hub of Talents wsparł ponad 300 technologicznych spółek.
 • Uczestnicząc w projekcie rozwijasz swój pomysł pod opieką managera inkubacji i dedykowanych ekspertów. Otrzymujesz dostęp do wiedzy, usług, a w konsekwencji wychodzisz ze zweryfikowanym rynkowo modelem biznesowym oraz MVP (produkt o minimalnej funkcjonalności).
 • Po zakończeniu inkubacji maksymalnie 70% startupów otrzyma pozytywny raport uprawniający do ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł (komponent IIA: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu), z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek (pierwsza sprzedaż). 
 • Po skorzystaniu z komponentu IIa przedsięwzięcia o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji, mają możliwość uzyskania wsparcia z PARP na dalszy rozwój działalności w wysokości do 3 mln zł (komponent IIB),
hub of talents infografika

 

Lider projektu

Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Partnerzy projektu

Profesjonalne wsparcie gwarantują partnerzy projektu:

 • Effective Sp. z o.o.
 • Fundacja Nowych Technologii
 • Infini Seed Sp. z o.o.
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
 • MICHAŁ JURCZUK GoodSoft
 • Park Naukowo - Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
 • Park Przemysłowy Łomża sp. z o. o.
 • Politechnika Białostocka

Social media Hub of Talents 3

Facebook

LinkedIn