New Gravity

New Gravity

Jako New Gravity jesteśmy agencją technologiczną, która jest zorientowana wokół wzrostu biznesu klientów. Naszym raison the d’etre jest ciągłe tworzenie, udoskonalanie i obsługa rozwiązań technologicznych dla kanału retail.
 
Nasze rozwiązania wsparcia biznesu skalowalnymi rozwiązaniami technologicznymi adresują potrzeby pojawiąjące się zarówno w obszarach online i offline klientów retail.
Wypracowujemy rozwiązania cechujące się wysoką elastycznością. Takie podejście pozwala na niemalże niezauważalne, dla codziennego rytmu biznesowego, wdrożenia nawet zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
 
Nasz standardowy rytm działania składa się z dwóch głównych faz: rozpoznania i zmapowania aktualnej sytuacji biznesowej i technologicznej oraz przygotowania rozwiązań, które po pierwsze adresują dany stan, a po drugie najlepiej wpasowują się w kontekst klienta.
 
Nasz Zespół składa się ze specjalistów agregujących ekspertyzę w dwóch głównych obszarach: analiza i zarządzanie projektami technologicznymi dla kanału retail oraz projektowanie i wdrożenia rozwiązań technologicznych.