Miasto Suwałki przystąpiło do programu, żeby wspomóc mieszkańców w kosztownym procesie unowocześnienia domów i ochrony powietrza. Park Naukowo-Technologiczny prowadzi punkt konsultacyjny przy ul. Innowacyjnej 1 dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych na terenie miasta Suwałki.

Godziny pracy punktu konsultacyjnego przy ul. Innowacyjnej 1:

  • wtorek 8.00 -16.00
  • środa 15.00 -18.00
  • czwartek 8.00 -16.00

Obowiązują zapisy na konsultacje pod numerem tel. 87 564 22 33.

Co należy przygotować na spotkanie:

  • - dane osobowe (telefon, PESEL)
  • - adres e-mail, do którego ma się dostęp,
  • - numer konta bankowego,
  • - numer księgi wieczystej domu jednorodzinnego (ewentualnie akt własności)
  • - w przypadku niskich dochodów - zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny, które wydaje MOPR na wniosek beneficjenta (pobierz wniosek), co umożliwia staranie się o podwyższony poziom dofinansowania.

Szczegóły programu: czystepowietrze.gov.pl

Czyste powietrze

2022-01-17 | Wiadomości

Na początku grudnia podsumowaliśmy działanie punktu konsultacyjnego w 2021 roku. Dzięki wsparciu samorządu rządowy program dotarł do większej liczby mieszkańców Suwałk i wsparł prowadzoną od lat politykę ograniczania niskiej emisji w Pogodnych Suwałkach.