• PNTPW
 • 05/10/2018 - 13:48
 • Zamówienia na usługi społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, z uwzględnieniem art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:
 • PNTPW
 • 26/09/2018 - 13:50
 • Zamówienia na usługi społeczne

Zapraszamy do zapoznania się ogłoszeniem dotyczącym zamówienia na usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, z uwzględnieniem art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nazwa postępowania:Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) dla przedstawicieli i/ lub pracowników przedsiębiorstw społecznych utworzonych i funkcjonujących na obszarze subregionu suwalskiego, tj. powiatów augustowskiego, monieckiego, sokólskiego, sejneńskiego, suwalskiego oraz miasta Suwałki, tj. zapewnienie trenerów dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”

 • PNTPW
 • 25/09/2018 - 13:55
 • Zamówienia na usługi społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, z uwzględnieniem art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • PNTPW
 • 07/09/2018 - 13:58
 • Zamówienia na usługi społeczne

Zapraszamy do zapoznania się ogłoszeniem dotyczącym zamówienia na usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, z uwzględnieniem art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.