BIP / Forma prawna
 

Tryb działania Spółki określają: Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. Umowa Spółki