BIP / Organy spółki
 

Zgromadzenie Wspólników

To najważniejszy organ uchwałodawczy, decydujący o najważniejszych sprawach Spółki. W skład Zgromadzenia wchodzą przedstawiciele Miasta Suwałki, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Uniwersytetu w Białymstoku, Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku, Politechniki Warszawskiej.

 

Lp.

 Nazwa Wspólnika

Ilość udziałów Procent w kapitale zakładowym
1.  Miasto Suwałki 20 240 99,7
2.  Politechnika Warszawska 20 0,1
3.  Uniwersytet w Białymstoku 20 0,1
4.  Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku 20 0,1
       

 

Rada Nadzorcza

Jest organem stałego nadzoru Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków, których desygnuje wspólnik posiadający minimum 25% udziałów w Spółce.

 

Skład Rady Nadzorczej:

Wiesław Kamiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Edyta Kimera – Członek
Marcin Bonisławski – Członek

 

Zarząd

Spółka Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód Sp. z o.o. reprezentowana jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.

Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu
Roman Huk – Prokurent
Bogusław Brzostowski – Prokurent