BIP / Informacje podstawowe
 


KONTAKT:
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 562 22 01

NIP: 844-21-26-570
REGON: 791066874

e-mail: park@park.suwalki.pl
strona internetowa: www.park.suwalki.pl

OSOBA REPREZENTUJĄCA JEDNOSTKĘ: Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu


PROKURENCI: Roman Huk, Bogusław Brzostowski


GODZINY PRACY: Poniedziałek – Piątek w godzinach 08.00 – 16.00


ORGAN NADZORU: Rada Nadzorcza w składzie:

 • Wiesław Kamiński
 • Marcin Bonisławski
 • Edyta Kimera

WŁAŚCICIEL: Miasto Suwałki – większościowy wspólnik

Pozostali wspólnicy:

 • Politechnika Warszawska
 • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawę działania stanowi umowa spółki Repertorium A Nr 4727/2004 z dnia 04.06.2004r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 29.06.2004r. pod numerem KRS 0000211578 – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS.

KAPITAŁY SPÓŁKI
Kapitał zakładowy 10.150.000,00 zł

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • Działalność w zakresie oprogramowania
 • Przetwarzanie danych
 • Działalność związana z bazami danych
 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • Badanie opinii publicznej


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.