Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje to projekt skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, którego celem jest pobudzenie świadomości na temat zagrożeń istniejących w środowisku odmiennym od tego, w którym młodzież przebywa na co dzień.

 

W ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych uczestnicy poznają również sposoby reagowania w sytuacjach krytycznych, w których znajdują się osoby poszkodowane. To również doskonała okazja, aby poznać – grożące w czasie wakacji – niebezpieczeństwa oraz będą mogli nauczyć się sposobów ich unikania, a w przypadku zaistnienia incydentu – odpowiedniego reagowania

Bezpieczne wakacje
bezpieczne wakacje

Warsztaty składają się z następujących elementów

  • Bezpieczeństwo nad wodą

–  zasady bezpiecznego przebywania nad wodą
– ratowanie utopionych i podtopionych
– pierwsza pomoc przedmedyczna w przypadku utonięć

  • Bezpieczeństwo w górach i na wycieczkach

– Zasady postępowania na biwakach
– Zachowanie na drogach
– Postępowanie w przypadku urazu kości kończyn, czaszki i kręgosłupa
– Opatrywanie ran kłutych, ciętych i szarpanych
– Postępowanie w przypadku zatruć pokarmowych

  • Bezpieczeństwo w lesie

– Zasady zachowania w lesie – jak nie należy zabłądzić w lesie
– Zasady zachowania w przypadku napotkania groźnych zwierząt
– Postępowanie w przypadku ukąszenia lub zranienia przez zwierzę

Szkolenia odbywają się w laboratorium medycznym Parku Naukowo-Technologicznego oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Wikira - biuro.zarzadu@park.suwalki.pl