• Eliza
  • 30/08/2019 - 13:26
  • Wiadomości

Forum Wymiany Doświadczeń to debata z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces w biznesie.Uczestnikami wydarzenia były osoby z subregionu suwalskiego, które w ciągu ostatniego roku rozpoczęły działalność gospodarczą. Spotkania były poświęcone problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed nowymi przedsiębiorcami, możliwościom rozwoju działalności czy nawiązania partnerstw między przedstawicielami lokalnego biznesu. Spotkanie te, to również debata dotycząca warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Suwałkach, oceny szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Suwałkach, czynników sukcesu i potencjalnej porażki w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze pogranicza.

Moderatorem spotkania był Dariusz Bogdan, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach, a ekspertami w panelach dyskusyjnych byli: Henryk Owsiejew - szef Rady Nadzorczej Malow sp. z o.o., Bogdan Sadowski - właściciel przedsiębiorstwa SABO, Bronisław Woźnialis - Prezes firmy RESO Europa Service, Andrzej Lewkowicz, Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Lewkowicz, Łukasz Kurzyna - Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk oraz Adam Pogorzelski - Prezes Zarządu Code&Pepper.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy ciekawe rozmowy oraz udział w spotkaniach.