• PNTPW
  • 11/07/2019 - 08:48
  • Wiadomości

Sejm wprowadził nowy rodzaj spółki - Prostą Spółkę Akcyjną (PSA. Nowe prawo ma przyczynić się do rozwoju start-upów w Polsce i sprawić, że założenie spółki i pozyskanie kapitału na rozwój działalności będzie łatwiejsze.

Więcej informacji o Prostej Spółce Akcyjnej: https://bit.ly/2XuO77a