Jakość powietrza w Suwałkach w 2018 roku – wyniki analizy
  • PNTPW
  • 01/07/2019 - 11:51
  • Wiadomości

Opracowanie powstało w ramach Pracy Badawczej Własnej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o., przewidzianej w ramach planu działania na 2018 r.

Przedstawiona analiza daje obraz jakości powietrza w Suwałkach i może stanowić podstawę do analizy przyczyn lub poszukiwania metod poprawy jakości powietrza w Suwałkach.

Zachęcamy do zapoznania się raportem.

Wyniki analizy
Park Naukowo–Technologiczny
Polska–Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
maj 2019 r.