Dla Startupów

Dla Startupów

Czego dotyczy oferta:

 • prowadzenie księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej/księgowości kontowej przez okres 6 miesięcy
 • obsługa prawna realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 15, z późn. zm.)

Do kogo adresowana jest oferta:

 • osoby do 35 roku życia planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zakres usługi

Usługa księgowa uproszczona:

 • prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT36 oraz PIT36L
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku VAT, wyliczanie podatku VAT i przesyłanie deklaracji VAT-7 oraz VAT EU do właściwego US w wymaganym terminie
 • sporządzanie Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK) od 01-01-2018 i przesyłanie do go właściwego US.
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych
 • przeprowadzanie rozliczeń wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • wyliczanie zaliczek na podatek PIT, sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11
 • reprezentowanie podmiotu przed ZUS i US w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • archiwizowanie dokumentów księgowych i kancelaryjnych Spółki
 • konsultacje telefoniczne i elektroniczne w sprawach podatkowych, księgowych, kadrowych i kancelaryjnych

Usługa księgowa pełna / księgowość kontowa:

 • prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie rocznego Sprawozdania Finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie i sporządzenie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki) wraz z przygotowaniem rocznej deklaracji podatkowej.
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku VAT, wyliczanie podatku VAT i przesyłanie deklaracji VAT-7 oraz VAT EU do właściwego US w wymaganym terminie
 • sporządzanie Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK) od 01-01-2018 i przesyłanie do go właściwego US.
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych
 • przeprowadzanie rozliczeń wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie projektów uchwał zarządu dotyczących spraw finansowych spółki i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby krs
 • prowadzenie księgi udziałów spółki
 • prowadzenie rejestru uchwał spółki
 • reprezentowanie podmiotu prze3d ZUS i US w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • archiwizowanie dokumentów księgowych i kancelaryjnych Spółki
 • konsultacje telefoniczne i elektroniczne w sprawach podatkowych, księgowych.
 • dostęp do programu fakturowania Faktury 24 z brakiem limitu wystawianych faktur

Usługa prawna:

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanie czynności rejestracji w KRS Spółki oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do funkcjonowania Spółki w obrocie prawnym
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu wszelkich projektów uchwał Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Wspólników i zarządzeń Prezesa Zarządu oraz opiniowania tychże aktów pod względem formalno-prawnym
 • udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych i konsultacji prawnych
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • wydawanie pisemnych opinii prawnych
 • sporządzanie projektów: umów, porozumień, statutów, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Spółki

Informacje szczegółowe:

 • Oferta skierowana do osób nieprzekraczających 35 roku życia
 • warunek skorzystania z oferty – konieczność rejestracji siedziby firmy w PNTPW w Suwałkach lub skorzystanie z usługi „wirtualnego biura” PNTPW.
 • oferta w zakresie obsługi prawnej dotyczy konsultacji w wymiarze 1 godziny miesięcznie

Cena usługi: 149 PLN  netto miesięcznie

Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
T: 87 564 22 26, M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl