Tworzenie i analiza biznesplanów

MYŚLISZ O ZAŁOŻENIU WŁASNEJ FIRMY? POTRZEBUJESZ BIZNESPALNU? SKORZYSTAJ Z USŁUG PARKOWYCH DORADCÓW.

W odniesieniu do rozpoczętego nabór wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro” w Lokalnej Grupie Działania „Nasza Suwalszczyzna”zapraszmay do skorzystania z usług parkowych doradców biznesowych. Dokumenty można składać do 07.06.2017 r.

W projekcie udział mogą wziąć:

 • osoby fizyczne od 30 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujące obszar województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) będące:
 • bezrobotnymi, lub
 • poszukującymi pracy lub
 • nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie

 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne oraz
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

Przyszły przedsiębiorca ma szansę na uzyskanie dofinansowania nawet do 24,000 zł. Otrzymaną dotację inwestycyjną można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowego przedsiębiorstwa, takich jak:

 • zakup środków trwałych,
 • zakup oraz pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup środków obrotowych,
 • kosztami prac remontowych i budowlanych.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oferuje pomoc w zredagowaniu następujących dokumentów:

 • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • wzór biznesplanu

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami biznesowymi:

Marek Okrągły – mail: marek.okragly[at]park.suwalki.pl
Eliza Kupich – mail: eliza.kupich[at]park.suwalki.pl

 

 

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl