Analiza finansowa firmy

Przedsiębiorco! Skorzystaj z nowej oferty PNTPW.

Co oferujemy?

W oparciu o kluczowe obszary analizy oferujemy przeprowadzenie analizy finansowej firmy w celu dokonania jej oceny, a także oferujemy wsparcie dotyczące poszukiwania źródeł finansowania planów rozwojowych firmy.

Kluczowe obszary analizy: Rentowność – Płynność – Obrotowość – Zadłużenie.

Analiza rentowności dostarczy informacji na temat zyskowności przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowane są trzy podstawowe wskaźniki rentowności, tj. rentowność sprzedaży, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego. W ramach analizy płynności ustalimy m.in. wielkość kapitału obrotowego netto. Analiza obrotowości – w oparciu o trzy główne obszary, tj. obrotowość zapasów, należności z tytułu dostaw i usług oraz obrotowość zobowiązań z tytułu dostaw i usług – dostarczy informacji na temat efektywności zarządzania wybranymi składnikami bilansu. Analiza zadłużenia dostarczy informacji na temat udziału kapitału obcego w finansowaniu aktywów jednostki.

Analiza finansowa, która – obok analizy gospodarczej – jest częścią analizy ekonomicznej, dostarcza informacji do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala na sformułowanie wniosków odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstwa w przeszłości, a także stanowi bazę informacyjną na potrzeby decyzji dotyczących przyszłości. Należy zauważyć, że analiza finansowa obejmuje zagadnienia związane z całokształtem działalności. Obiektywna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest możliwa w sytuacji istnienia ujednoliconych mierników. Analiza finansowa zawiera wiele mierników dotyczących zarówno dokonań jednostki w danym okresie, jak i jej sytuacji finansowej na dany dzień.

Zakres analizy finansowej zależeć będzie od tego, jakimi danymi dysponujemy do przeprowadzenia takiego badania (analiza płytka, analiza pogłębiona), a ponadto zależy od tego, w jakim celu ma zostać przeprowadzona. Badanie obejmie dwa podstawowe etapy analizy finansowej, tj. analizę wstępną sprawozdań finansowych oraz analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych.

 

 

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl