• PNTPW
  • 25/06/2019 - 06:24
  • Szkolenia

Przedsiębiorco!
Materiały z seminarium „Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji" https://bit.ly/2KYSrJ4 to kompendium wiedzy, dzięki któremu dowiemy się o:

  • elektronizacji zamówień publicznych
  • dokumentach podmiotowych w postępowaniu
  • zrównoważonych zamówieniach publicznych
  • umowach w zamówieniach publicznych
  • postępowaniu odwoławczym przed KIO
  • RODO w zamówieniach publicznych