• PNTPW
  • 25/03/2019 - 13:32
  • Szkolenia

Warsztaty są organizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego, których celem jest wypracowanie kluczowych rozwiązań potrzebnych do wzmocnienia potencjału danego subregionu, jak też eliminacji głównych barier rozwoju. Będą one stanowiły podstawę do formułowania zapisów w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, która będzie podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej województwa podlaskiego w perspektywie 2030 roku.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni oraz środowisk okołobiznesowych z subregionu suwalskiego.

Spotkanie odbędzie się  4 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00 – 13.00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

Potwierdzenie obecności do 29 marca 2019 roku na adres strategia2020@wrotapodlasia.pl