Dwudniowe warsztaty szkoleniowe dają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy oraz doskonalenie swoich umiejętności w zakresie postępowania w stanach nagłych u osób dorosłych i u dzieci oraz postępowania z pacjentem urazowym. Warsztaty dedykowane są dla personelu medycznego, a w szczególności dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775, oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.). Programy warsztatów zostały zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej. Uczestnik warsztatu otrzymuje 16 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni

Czas trwania seminarium: 16 godzin dydaktycznych (16×45 min.)

Minimalna liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 250,00zł netto/1 osoba.

 

RODZAJE WARSZTATÓW:

 

WARSZTAT I: „Postępowanie z pacjentem urazowym” – 16 punktów edukacyjnych.

 

Program zajęć:

 1. Bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia. Mechanizm urazu.
 2. Specyfika postępowania z pacjentem urazowym.
 3. Szybkie badanie urazowe. Skale: AVPU, SAMPLE, GLASGOW.
 4. Zabezpieczanie pacjenta w miejscu zdarzenia.
 5. Postępowanie z pacjentem urazowym w NZK.
 6. Postępowanie w urazach bezpośrednio zagrażających życiu.
 7. Postępowanie w urazach czaszkowo- mózgowych.
 8. Postępowanie w urazach klatki piersiowej i urazach jamy brzusznej.
 9. Postępowanie w urazach kręgosłupa i urazach kończyn.

WARSZTAT II: „Postępowanie w stanach nagłych, zagrażających życiu u osób dorosłych.”- 16 punktów edukacyjnych.

 

Program zajęć:

 1. Łańcuch przeżycia.
 2. Potencjale przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
 3. Zapobieganie i rozpoznawanie NZK. Badanie pacjenta.
 4. Algorytm postępowania w NZK- migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna.
 5. Algorytm postępowania w NZK- asystolia, PEA.
 6. Sytuacje szczególne w NZK.
 7. Postępowanie w bradyarytmii.
 8. Postępowanie w tachyarytmii.
 9. Postępowanie w stanach tj.: anafilaksja wstrząs hipowolemiczny, POCHP, astma, hipotermia, zawał mięśnia sercowego.

WARSZTAT III: „Postępowanie w stanach nagłych, zagrażających życiu u dzieci”- 16 punktów edukacyjnych.

 

Program zajęć:

 1. Łańcuch przeżycia.
 2. Potencjale przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
 3. Zapobieganie i rozpoznawanie NZK. Badanie pacjenta pediatrycznego.
 4. Algorytm postępowania w NZK- migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna.
 5. Algorytm postępowania w NZK- asystolia, PEA.
 6. Stany zagrożenia życia u dzieci.
 7. Postępowanie w stanach zagrażających życiu u świeżorodka.
 8. Postępowanie w stanach zagrażających życiu u noworodka.
 9. Postępowanie w sytuacjach szczególnych u dzieci. Oparzenie, zadławienie, zespół dziecka maltretowanego.