Rozszerzony kurs pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki ośmiogodzinnemu programowi kursu uczestnik ma szanse oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość zapoznania się z prawidłowym postępowaniem z osobą poszkodowaną. W czasie trwania szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa własnego i miejsca zdarzenia, skutecznego wzywania pomocy, postępowania z osobą nieprzytomną, postępowania w przypadku wystąpienia urazu, omdlenia czy wstrząsu anafilaktycznego. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) zgodny z KP oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: wszystkie osoby, które chcą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, personel medyczny, firmy, instytucje.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych (8×45 min.)

Minimalna liczba uczestników: 10-12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 90,00zł netto/1 osoba.

Program zajęć:

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Ocena stanu poszkodowanego.
 4. Skuteczne wezwanie pomocy.
 5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bezpiecznej.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO).
 7. Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 8. Postępowanie w zachłyśnięciu.
 9. Mechanizm urazu.
 10. Rany- rodzaje ran, postępowanie. Postępowanie przy krwotoku z nosa.
 11. Oparzenia.
 12. Obrażenia poszczególnych części ciała . Postępowanie w przypadku zwichnięcia, skręcenia, złamania.
 13. Porażenie prądem.
 14. Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia tj.: omdlenia, drgawki, cukrzyca, zatrucia, wstrząs anafilaktyczny , zawał serca, udar mózgu, astma oskrzelowa.