Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa własnego i miejsca zdarzenia, skutecznego wzywania pomocy oraz postępowania z osobą nieprzytomną. Program zajęć umożliwia oswojenie się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą poszkodowaną. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu instruktorzy mogą przekazać wiedzę i skutecznie nauczyć prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia życia. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) zgodny z KP oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: wszystkie osoby, które chcą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, personel medyczny, firmy, instytucje.

Czas trwania kursu: 4 godziny dydaktyczne (4×45 min.)

Minimalna liczba uczestników: 10-12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 45,00zł netto/1 osoba.

Program zajęć:

  1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.
  2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
  3. Ocena stanu poszkodowanego.
  4. Skuteczne wezwanie pomocy.
  5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bezpiecznej.
  6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO).
  7. Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
  8. Postępowanie w zachłyśnięciu.