Pediatryczny kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców oraz opiekunów. Kurs pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii między udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom a osobom dorosłym. Uczestnicy ćwiczą na manekinach i symulatorach niemowlęcych i dziecięcych. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące najczęściej spotykanych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu u dzieci. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: wszystkie osoby, które chcą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, rodzice, opiekunowie.

Czas trwania kursu: 6 godzin dydaktycznych (6×45 min.)

Minimalna liczba uczestników: 10-12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 60,00zł netto/1 osoba.

Program zajęć:

 1. Odrębności anatomiczne dziecka.
 2. Przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci.
 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci:
  – Ocena bezpieczeństwa.
  – Ocena przytomności.
  – Sposoby udrożniania dróg oddechowych.
  – Uciskanie klatki piersiowej, wentylacja.
  – Pozycja bezpieczna.
  – Zadławienia, zachłyśnięcia.
 4. Zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia u dzieci.
 5. Postępowanie w urazach u dzieci (rodzaje urazów, rany, oparzenia, ciało obce w oku, uchu, nosie).
 6. Postępowanie w stanach nagłych u dzieci: (gorączka, drgawki, dreszcze, padaczka, biegunka, zapalenia krtani, reakcja uczuleniowa).