Recertyfikacyjny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny Ratownictwa Medycznego. Recertyfikacja kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu „ratownika”. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: osoby, które ukończyły pełny, 66 godzinny Kurs KPP i ich uprawnienia wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu.

Czas trwania kursu: 16 godzin (5 godzin teoretycznych, 11 godzin praktycznych).

Minimalna liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 400,00zł netto/1 osoba.

Program zajęć:

  1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
  2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
  3. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
  4. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
  5. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
  6. Wstrząs i inne stany nagłe (drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie).
  7. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
  8. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
  9. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
  10. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.