Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) skierowany jest do ratowników medycznych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę oraz zdobyć punkty edukacyjne. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala ratownikom medycznym zaktualizować swoją wiedzę oraz daje możliwość rozszerzenia swoich umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, które są niezbędne do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775, oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.). Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz egzaminem praktycznym. Pozytywne wyniki z egzaminów stanowią podstawę do zaliczenia kursu doskonalącego i uzyskania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego 120 punktów edukacyjnych. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: ratownicy medyczni

Czas trwania kursu: 3 godziny dydaktyczne (3x45min.)

Minimalna liczba uczestników: 10osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 650,00zł netto/1 osoba (możliwość zamówienia obiadu)

Program zajęć:

  1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach.
  2. Systemy powiadamiania ratunkowego. Łączność.
  3. Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  4. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  5. Medyczne czynności ratunkowe (min.: udrożnianie dróg oddechowych,, tlenoterapia, wspomaganie oddechu, kaniulacja żył, defibrylacja, kardiowersja, stymulacja, monitoring pacjenta, odbarczanie odmy, cewnikowanie pęcherza moczowego, zaopatrywanie ran i urazów, odbieranie porodu, segregacja medyczna).
  6. Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych.

Szczegółowy program doskonalenia zawodowego w ramach kursu doskonalącego 120 punktów można znaleźć na stronie CMKP.