Od kilku lat trwają niuestające zmiany w prawie pracy. W 2018 i 2019r. wydarzyło się bądź wydarzy wiele zmian w przepisach prawa, które nie mogą umknąć uwadze praktyków. Wychodząc na przeciw potrzebom, Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach organizuje w ramach "Akademii Parku" Szkolenie z zakresu ZMIAN W PRAWIE PRACY 2018/2019.

GRUPA DOCELOWA

  • Dyrektorzy Personalni
  • Dyrektorzy Kierownicy działów kadr i płac
  • Specjaliści ds. kadr i płac
  • Pracownicy firm payrollowych
  • Menagerowie nadzorujących działy HR

CEL SZKOLENIA

Na rok 2019 zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.

Komentując zmiany należy zwrócić uwagę na pojawienie się w naszym porządku prawnym uregulowań określających warunki stosowania różnych postaci monitoringu. Legalne stosowanie tego rodzaju rozwiązań po 25 maja 2018 r. wymaga dostosowania przepisów prawa zakładowego oraz dopełnienia szeregu obowiązków informacyjnych.

Jesień 2018 r. to również właściwy moment, aby zastanowić się nad prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. Wizja zastąpienia postaci papierowej e-teczką wygląda atrakcyjnie, ale wdrożenie tego rozwiązania będzie rodziło również zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r. wprowadzają również nowe obowiązki informacyjne, jak również nowe rozwiązania w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych i innych dokumentów kadrowych.

Od 1 stycznia 2019 r. skróceniu ulegnie również okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Skorzystanie z nowych rozwiązań będzie wymagało jednak podjęcia przez pracodawców dodatkowych działań bezpośrednio po wejściu w życie nowych rozwiązań prawnych.

Program szkolenia omawia również rozwiązania wynikające z projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która co prawda jeszcze nie zakończyła procesu legislacyjnego, ale rozwiązania w niej przyjęte mają wejść w życie również w 2019 r. Z uwagi na to, że udział pracowników w PPK będzie miał istotne znaczenie dla kosztów zatrudnienia, już dziś konieczna jest refleksja nad wpływem wprowadzenia PPK na kształtowanie warunków zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną również obowiązywać zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które umożliwiają zarówno członkostwo, jak i pełnienie funkcji związkowej osobom świadczącym pracę na podstawie umów prawa cywilnego. Zmiany mają jednak o wiele szerszy zakres i obejmują takie sprawy jak na przykład możliwość zweryfikowania przez pracodawcę, czy organizacja związkowa zrzesza wymaganą prawem liczbę członków, oraz zakres ochrony trwałości stosunku prawnego związanego z pełnieniem funkcji związkowej.

Zgodnie z zapowiedziami od 1 grudnia 2018 r. jedynym dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy spowodowaną chorobą stanie się e-zwolnienie. Definitywne odejście od zwolnień w postaci papierowej przyniesie kilka skutków, które wymagają przeanalizowania w kontekście dotychczasowych praktyk kadrowych.

Z kolei 6 czerwca 2018 r. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy, które poszerzają możliwość wprowadzenia na wniosek pracownika elastycznych rozwiązań w zakresie organizacji czasu pracy. Co wymaga podkreślenia, w wielu sytuacjach wniosek pracownika dotyczący wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań będzie wiążący dla pracodawcy.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie w trakcie którego zostaną przedstawione nadchodzące zmiany w tematach interesujących działy kadrowo – płacowe.

TERMIN SZKOLENIA

19 grudnia 2018 r. Godz. 9:00-15:30

Termin szkolenia daje pewność uzyskania sprecyzowanej wiedzy, opartej na zatwierdzonych zmianach z zakresu prawa pracy!!!